Η ΧΑΝΘ απένειμε 2 υποτροφίες για την πρώτη περίοδο της καλοκαιρινής κατασκήνωσης στη Χαλκιδική σε δύο παιδιά Ουκρανικής καταγωγής που είναι δικαιούχοι του προγράμματος HELIOS. Για 3 εβδομάδες, μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, οι μικροί απόλαυσαν όλες τις δραστηριότητες στο έπακρο και δημιούργησαν φιλίες διαρκείας, μοιράζοντας αξέχαστες στιγμές.

Στη ΧΑΝΘ, γνωρίζουμε ότι οι κατασκηνώσεις είναι μια μοναδική εμπειρία που προάγει την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Είναι υπέροχο να βλέπεις πώς τα μικρά βυθίζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς οθόνη για 20 ημέρες, επιτρέποντάς τους να αποσυνδεθούν και να απολαύσουν πλήρως τη φύση και τις περιπέτειες!

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν, να μάθουν και να διασκεδάσουν σε ένα ασφαλές και περιποιητικό περιβάλλον. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να απονείμουμε αυτές τις υποτροφίες και να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά μια εμπειρία κατασκήνωσης που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν ισόβιες αναμνήσεις.

Ευχαριστούμε όλους όσους κάνουν δυνατές αυτές τις υποτροφίες και μας βοηθούν να οικοδομήσουμε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για τη νεολαία μας! Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε περισσότερες ευκαιρίες σαν αυτές στο μέλλον.

«Η ΧΑΝΘ είναι εταίρος της ΜΑΘ στο πλαίσιο του έργου HELIOS, που υλοποιείται από τον ΔΟΜ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

 

YMCA Thessaloniki has awarded 2 scholarships for the first period of the summer camp in Chalkidiki to two children of Ukrainian origin who are beneficiaries of the HELIOS program. For 3 weeks, between June and July, these little adventurers enjoyed all the activities to the fullest and created lasting friendships, sharing unforgettable moments. 🌞🏕️
At YMCA, we know that camps are a unique experience that promotes autonomy, independence and socialization of children. It is wonderful to see how the little ones are immersed in a screen-free environment for 20 days, allowing them to disconnect and fully enjoy nature and adventures!

Our goal is to provide children with the opportunity to grow, learn and have fun in a safe and nurturing environment. We are delighted that we have been able to award these scholarships and offer these children a camp experience that will allow them to develop and create lifelong memories.

Thank you to everyone who makes these scholarships possible and helps us build a promising future for our youth! We will continue to work hard to provide more opportunities like these in the future.

YMCA is a partner of MDAT in the framework of the HELIOS project, implemented by IOM and funded by the Ministry of Migration and Asylum.”